ATT REKLAM, BASIM, YAYIM

Att; entellektüel sermaye”

Bilgi çağı olarak adlandırılan 21. Yüzyılda milyonlarca işletme, ürettikleri milyonlarca ürünle ve hizmet türüyle küreselleşen piyasalarda faaliyetlerini sürdürmekteler. Piyasaların sürekli değişim gösterdiği, teknolojik gelişmelerin hızına erişmenin mümkün olmadığı, yeni ürün ve hizmetlerin bir gecede eskiyebildiği bu ortamdayız. Dolayısıyla bilgi; firmaların ayakta kalıp diğer firmalarla rekabet edebilmesinin tek güvenilir kaynağı. Maddi veya finansal kaynaklar, kurumların uzun dönemli başarısında artık birincil etkisini kaybetti.

ATT finansal kaynaklarının yanı sıra güçlü bir entelektüel sermayeye sahiptir. Bilgiye ve araştırmaya dayalı bilginin paylaşımı sonucu ortaya çıkan birikim işbirliği yaptığımız işletmelere katma değer yaratmaktadır.

İstanbul’da 2004 yılında kurulan ATT Limited Şirketi, bilgi, enformasyon, entelektüel mülkiyet ve deneyimleriyle paydaşlarımızın önünü açabilecek yeteneğe sahiptir.